Tuesday, May 17, 2011

અગાશી માં સુવાની મઝા

મે મહિનો આવ્યો અને ગરમી નો પારો વધવા મંડયો. આવા સમયે લોકો ને પંખો તથા એ.સી. યાદ આવે. દિવસ તો જેમ તેમ કાઢી નાખે પણ રાતે શું કરવું ?

સરળ ઉપાય,અગાશી માં સુવા જતા રહો. આની પણ એક મઝા હોય છે. તમે અગાશી ફખત બે કારણો સર વાપરી સકો, ઉતરાયણ માં અને ઉનાળા માં સુવા માટે.

સરસ મઝા ની રાત જામી હોય, ઉપર ચાંદો અને તારા ઝગમતા હોય તો નિંદ્રા ની મઝા જ કોઈ જુદી હોય છે.

તોઅગાસી માં લંબાવો તમ તમારે .

No comments:

Post a Comment